Čo je IOVA?

IOVA je zásaditá, alkalická, vysoko antioxidačná voda ktorá vzniká elektrolýzou. Jej výhody spočívajú hlavne v jej nespočetných vlastnostiach, ktoré IOVU robia nenahraditeľným zdrojom zdravia, vitality a krásy. Jej molekulové zloženie zabezpečuje lepšiu hydratáciu a jej vysoké Ph podporuje odkyslenie organizmu.