Ako začať s pitím IOVy? - IOVA

Vzhľadom na nesprávne stravovacie návyky, zhoršenú kvalitu životného prostredia ako aj stres a iné nežiadúce faktory ktoré priamo vplývajú na Váš organizmus je odporúčané s pomalým a pozvoľným prechodom na pitie IOVy.

Ako pri každom druhu detoxikácie, organizmus prechádza veľkou zmenou a s tým sú spojené nežiadúce sprievodné javy ako bolesť hlavy, závrať, bolesť žalúdka a celkové zhoršenie zdravotného stavu, ktoré je však len chvíľkové a prirodzené.

Ak sa chceme týmto javom úplne vyhnúť, je vhodné začínať s pitím Iovy postupne. T.z. že začneme na prvom stupni ionizácie (pH okolo 8) počas doby 1 týždňa.

Následne prejdeme na druhý stupeň (pH okolo 9) opäť jeden týždeň, v zápätí pokračujeme tretím stupňom ionizácie (pH 9,5) znova po dobu jedného týždňa.

Po troch týždňoch pozvoľného prechodu na Iovu môžeme začať so štvrtým stupňom ionizácie (pH 10 a vyššie).

Takýto pomalý proces prechodu na ionizovanú vodu zaťaží organizmus nepatrne a nemali by sa vyskytnúť žiadne neželané sprievodné javy.

Súvisiace články